„Byli jsme dost zděšeni, když jsme stavbu billboardu zjistili. K této věci jsme se vyjadřovali již v srpnu roku 2006. Tenkrát jsme uvedli, že zařízení se nachází v ochranném pásmu a že ho lze povolit až po vydání správního rozhodnutí našeho odboru,“ uvedl Jan Čáp z krajského odboru dopravy. „Žádost o výjimku u nás však nikdy nebyla podána,“ zdůraznil.

Takzvaný bigboard, tedy skutečně rozměrný billboard se přesto stal dominantou nádraží. Úřednice, která měla agendu jeho povolování na starost, je nyní na dovolené, vedoucí oddělení územního řízení libereckého stavebního úřadu potvrdil, že stavební povolení tento reklamní poutač skutečně má. „Stanovisko krajského úřadu mohlo být přehlédnuto. Případ určitě prošetříme,“ sdělil Václav Řezáč.

Kraj chce, aby poutač co nejrychleji zmizel. „Nyní vyzveme vlastníka zařízení k odstranění nepovolené reklamy. V případě, že toto nevykoná, odstraníme zařízení na jeho náklady,“ popsal tradiční postup mluvčí Kraje Jiří Langer. Poutač pak měl podle úřadu malou naději na legislativně čisté povolení, poněvadž se nachází v úseku častých dopravních nehod.

O billboard zažádal vlastník pozemku společnost Valbek. Vyjádření majitele ani jednatele známé projekční kanceláře se však Deníku nepodařilo získat kvůli jejich pracovnímu vytížení. Společnost projektovala sportovní areály na Ještědu a ve Vesci pro MS 2009 i budovy v průmyslové zoně Jih.

Krajský úřad chce zahájit přezkumné řízení kontroverzního rozhodnutí. Provozování reklam podle něj zhoršuje bezpečnost na komunikacích a umístění tohoto pak dokonce závažně porušuje české zákony. Zastupitelé kraje schválili koncepci Besip, která přímo vyzývá k omezení podobných zařízení kolem silnic na celém Liberecku. Zrušit protizákonné povolení pak může i samotný magistrát.