Exekutor se nedostavoval k soudům a ty jej následně odsoudily v plné výši, tak jak Prošek navrhoval. Juraj Podkonický se následně pokusil věc napadnout u soudu s tím, že mu neměla být žaloba doručována na adresu jeho úřadu, ale k němu domů. I tento soud však Podkonický prohrál.

Podle frýdlantského podnikatele Miroslava Proška není důvod, aby prezident Exekutorské komory Juraj Podkonický s placením dluhu nějak otálel.

„Pan Podkonický by si měl uvědomit, že mu soud určil, aby mi zaplatil více jak 2,5 milionu korun. Předpokládám, že se s ním v pátek uvidím. Dám mu na zaplacení ještě jeden týden, ale pak dám pokyn svému právníkovi, aby začal peníze od Podkonického vymáhat,“ předeslal majitel jatek a jídelny Miroslav Prošek.

Exekutor neplatí

Podle Proškova výpočtu částka za chybně provedenou exekuci, soudní poplatky a úroky, které má hlavní exekutor zaplatit přesáhla tři miliony korun. „Každopádně, jestli nezaplatí, tak budeme usilovat o vydání exekuce,“ dodal frýdlantský podnikatel.

Juraj Podkonický se snaží celou záležitost zvrátit. Podle informací Deníku podal Podkonický žalobu, kterou se snaží celý případ znovu otevřít a začít spor od samého začátku.

„Podal jsem žalobu pro zmatečnost celého řízení,
což je hlavní důvod, proč zatím nebylo nic hrazeno. Doposud o této žalobě nebylo rozhodnuto,“ uvedl na dotaz Deníku Juraj Podkonický, kterého zastupuje právní kancelář Brož & Sokol & Novák, mezi jejíž klienty se prostřednictvím právníka Sokola řadí například i Radovan Krejčíř.

S odůvodněním neplacení však Prošek nesouhlasí. „Žaloba pana Podkonického je natolik nesmyslná, že se jí snad soud ani nebude zabývat. Každopádně nemá odkladný účinek a Juraj Podkonický již před několika měsíci zaplatit měl,“ poznamenal Miroslav Prošek.