„Nechám si předložit důvody, které ke zrušení kontaktního místa vedly,“ uvedl v pondělí při své návštěvě Liberce ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. „Celou situaci zanalyzujeme, což předpokládám proběhne v řádu týdnů. Rozhodování bude posléze motivováno tak, aby obsluha území byla zajištěna,“ přislíbil Nečas.

Proti rušení kontaktního místa pro obyvatele horami odříznutého území se postavilo jak všech osmnáct dotčených obcí, tak vedení Libereckého kraje. Správa sociálního zabezpečení se ale brání. „Místo musíme zrušit z technických a bezpečnostních důvodů,“ vysvětlila její mluvčí Štěpánka Filipová.

Radost z návratu kontaktního místa zatím není na místě

Ačkoli ministerstvo nemá přímý vliv na jednání České správy sociálního zabezpečení, bude s jeho vedením jednat. „Domnívám se, že dvěstě čtyřicet tisíc, kterých je potřeba, by se mohly v provozních nákladech najít, ale nechci předjímat,“ uvedl Petr Nečas. Zdůraznil, že si je vědom úskalí, které seniorům a invalidům náročná cesta přinese.

Paradoxně pak v současné situaci, kdy je místo ve Frýdlantě zrušeno, zní i hlasy těch, kteří upozorňují, že úředních hodin bylo málo. „Byla tam neustále fronta,“ potvrdila Věra Notisová. Odchod úřadu tak lze vřadit k tendenci odlivu služeb a zhoršení životních podmínek v oblasti.

Ze seniorů se stanou cestovatelé. Z Nového Města trvá jedna cesta do Liberce hodinu a půl, to samé z Habartic, hodinu pak například z Hejnic. „Vím, že kontaktní místo lidé užívali. Do Frýdlantu je to z Hejnic kousek. Cesta do Liberce je s tím nesrovnatelná,“ konstatoval hejnický starosta Jiří Horák.

Starostové Frýdlantska chtějí přesvědčit vrcholné politické představitele, aby se o opětovné zřízení této služby zasadili. Jedině politickým vlivem je pak podle nich možné zamezit vzdalování úřadu od potřebných.

ad FOTO:

ZMĚNY. Proměny, které přinesl nový zákon o sociální péči, se na Liberecku úspěšně daří provádět. To je závěr ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase z návštěvy na severu Čech. Svou pozornost věnoval handicapovaným, seniorům i lidem, kteří se snaží najít novou cestu od nebezpečných závislostí. Společně s náměstkyní primátora Naděždou Jozífkovou (vlevo) navštívil Domov pro mentálně postižené v Liberci, Terapeutickou komunitu pro drogově závislé v Nové Vsi a pozdravil seniory v Domě Marta ve Vratislavicích.