„Vzhledem k tomu, že nás čeká ještě druhé kolo, lze předpokládat, že celkem přijmeme do prvních ročníků asi osm stovek studentů. V příštím roce tak bude studovat na strojní fakultě zhruba 1 900 posluchačů, což by byl skutečně historický rekord,“ sdělil děkan fakulty Petr Louda.

Důležitou roli v trvalém, i když mírném, nárůstu zájmu o studium strojařských oborů v posledních letech hraje to, že průmyslové podniky nabízejí absolventům strojní fakulty velmi dobré pracovní podmínky.

„Absolventů fakulty strojní přibývá, což odpovídá společenské poptávce. Na trhu práce je ale vysokoškolsky vzdělaných techniků stále nedostatek,“ konstatoval Louda.

Zájem o strojaře potvrzuje i Úřad práce. „O absolventy s technickým vzděláním, tedy i strojařským, je u zaměstnavatelů velký zájem na všech úrovních. Je to dáno tím, že v okrese i kraji působí mnoho velkých firem, spojených s automobilovým průmyslem,“ sdělila Deníku ředitelka Úřadu práce v Liberci Kateřina Sadílková.

Podle odborníků tak platí, že dobrý strojař na všech stupních vzdělání by neměl mít v dohledné době žádné existenční potíže.