„Jde nám hlavně o kvalitní výuku a o to, abychom vychovali chytré lidi, kteří budou mít dostatek praktických zkušeností,“ uvedl při včerejším sklavnostním otevření laboratoře ředitel školy Josef Šorm. Zařízení, která studentům slouží, jsou podle něj velice nákladná a bez grantu by je škola pořídila jen stěží.

Na nových přístrojích budou studenti pracovat od září. Už včera ale zástupci školy předvedli praktickou ukázku generálnímu řediteli Severočeské energetiky, a.s. Josefu Holubovi, který se slavnostního aktu zúčastnil osobně.

„S touto školu spolupracujeme velmi rádi. Je naší pýchou, když vychováme dobré studenty, kteří ovládají jak teorii, tak praxi a kteří jsou pak schopni dobrého uplatnění v zaměstnání,“ vysvětlil Josef Holub.

„Je vidět, že zde jsou peníze plně využity a financování podobných projektů má smysl,“ podotkla na místě mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy Soňa Hendrychová.

Ředitel Josef Šorm se netají tím, že by spolupráci školy se skupinou ČEZ rád prodloužil. „Je důležité udržet kontinuitu a rozšiřovat stávající projekty,“ uvedl. Jeho škola už dnes patří co do vybavení k republikové špičce.

Nadace ČEZ věnovala škole velkou částku již loni. „Za tu jsme koupili analyzátor výkonu a digitální osciloskop,“ konstatoval Ivo Petříček, kantor a vedoucí projektu.