„Celou rodinu nemůžeme do holobytu v Kateřinkách nastěhovat. Pro malé děti tu nejsou dostatečné hygienické podmínky,“ uvedla náměstkyně libereckého primátora Naděžda Jozífková.

Rozhodnutí humanitní komise musí potvrdit rada města, ta již ale má prázdniny. Podle humanitní komise pak není důvod svolávat její mimořádné zasedání, protože případ rodiny Sivákových se nijak nevymyká z ostatních, které komise řeší.

Rodina Sivákových se ocitla bez přístřeší minulou neděli, když jim majitel uzamkl obydlí. Na jejich situaci rychle zareagovala společnost Člověk v tísni, která otci se staršími dětmi zprostředkovala ubytovnu a matce s předškoláky místo na charitě.

Majiteli umožnila jeho jednání ubytovací smlouva. Narozdíl od nájemní totiž umožňuje vystěhování téměř okamžitě.

Patová situace pokračuje. „Bojím se jejich zoufalého úprku, pokud nebudou pohromadě. Ztratí tím jakékoliv jistoty a spadnou opět na nulu. Terénní pracovníci s nimi již dva měsíce pracují a pomáhají jim uvést do pořádku jejich dokumenty,“ sdělila Iveta Czerna ze společnosti Člověk v tísni. Ačkoli mnoho hlasů obviňuje Sivákovy ze stěhování za sociálními dávkami, nepopiratelná je skutečnost, že v Liberci mají celé příbuzenstvo.

Město tvrdí, že více pro Sivákovy nemůže učinit. „Nyní je potřeba, aby se sami aktivně zapojili do vyřešení své situace a postavili se na nohy,“ konstatoval Vladimír Šámal, předseda humanitní komise. V Liberci, kde je velká sháňka o byty obecně, devítičlenná rodina nalezne přístřeší stěží. Rodina pak nemá v současnosti hotovost, aby složila případnou kauci. „Vším, co jsme měli, jsme zaplatili naše dluhy majiteli domu,“ uvedla již dříve Silvia Siváková.

Majitel domu,ve kterém Sivákovi bydleli, naopak tvrdí, že mu ještě za ubytování dluží. „Rodině i jejích příbuzným jsem nabídl, že v bytě smějí zůstat do doby, nežli si sami další ubytování seženou za předpokladu, že splatí dlužnou částku. Tuto nabídku neakceptovali,“ tvrdil Pavel Klesal.

O stvrzence na 20 tisíc za únor až červen hovoří jako o falešné, ačkoliv je podepsaná jeho družkou, která ho v jednání s nájemníky zastupovala.