Přestože chce jet řidič rovně do protější ulice, musí dvakrát měnit znamením směr jízdy. Nejprve dá pravý blinkr a poté co najede do prostřed křižovatky, dává hned levý blinkr.

Orientaci v křižovatce naštěstí pomáhají zrcadla, bez kterých se řidič, pokud nechce riskovat srážku, neobejde. Někteří navíc toto místo považují za jednu křižovatku, jiní za dvě samostatné. Nastává tak zvláštní situace, kdy o přednosti rozhoduje šestý smysl řidiče – intuice, případně posuňky rukou a někdy i hlasový doprovod s nelichotivými slovy.

Deník se na místě přesvědčil o tom, že většina řidičů razí pravidlo: „Kdo si počká, ten zůstane na křižovatce sám a je tu pánem“.