Akce se uskutečnila v rámci oslav dne Rovnosti žen a mužů. „Projekt má za cíl chránit skupiny nejvíce ohrožené diskriminací na trhu práce. Jedná se o ženy mezi 24 a 35 lety, tedy matky a potenciální matky, dále muže i ženy nad 50 let a muže na rodičovské dovolené,“ uvedla Táňa Holčáková z Krajské vědecké knihovny (na snímku vlevo) a dodala: „Jsme rádi, že náš stánek navštívili nejen ženy, ale také muži.“ V knihovně, která je partnerem projektu se včerejší den Rovnosti žen a mužů uzavřel promítnutím dokumentárního filmu „To všechno z lásky“, který vypráví příběhy tří žen, obětí domácího násilí. „Za rovné příležitosti žen a mužů je odpovědný každý z nás. Den rovnosti žen a mužů je příležitostí k diskuzi o tom, co se pod pojmem rovnost žen a mužů skrývá. Může jít například o různé formy slaďování osobního a pracovního života, zapojení otců do péče o děti, či kariéru žen,“ uvedla koordinátorka projektu Kateřina Dušková ze společnosti Gender Studies.