„Vakcína v současné době není v celé České republice, takže jí samozřejmě nemáme ani my,“ uvedla liberecká dětská lékařka Alena Hrbáčová.

Podle dětských lékařů není situace dramatická. „O nic nejde, přeočkování může proběhnout kdykoliv během roku. Není to jako dříve, kdy se dětem podávali kapky. Ty musely být podány v přesném termínu. Nová látka se podává injekčně,“ konstatovala lékařka Ilona Duřtová.

Problém se týká především ročníků 1993 a 1994. Ty mají letos dostat pátou, takzvanou jistící dávku očkovací látky Imovax. Termín aplikace se však neustále posouvá.

„Zdá se, že k očkování by mohlo dojít po prázdninách,“ dodala Ilona Duřtová.

Vinu za zpoždění dodávky očkovací látky nesou průtahy ve výběrovém řízení. Uchazeči o veřejnou zakázku totiž uvedli ve svých nabídkách ceny, které nebyly v souladu s maximální cenou určenou ministerstvem financí.

„Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo veřejnou zakázku na očkovací látky a pro nesrovnalosti v cenách bylo zadávací řízení zrušeno. Ministerstvo činí v současné době další kroky k zajištění očkovací látky,“ uvedla pro Deník Hana Knížová z protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Libereckého kraje.

Do minulého roku dostávaly děti látku proti obrně vakcínou živé kultury ve formě kapek. Vakcinaci živou kulturou, kterou kvůli možným rizikům potlačuje Světová zdravotnická organizace, však na začátku letošního roku ministerstvo zakázalo novou vyhláškou.