„Myslím si, že zavést takový zákon plošně by nebylo nejšťastnější. Záleží na dítěti, jak je rozumově vyspělé. Ne pro všechny by to bylo vhodné,“ sdělila svůj názor liberecká krajská státní zástupkyně. S jejím názorem se ztotožnil i státní zástupce z Okresního státního zastupitelství: „Snížení hranice by nic moc neřešilo. Je to hrozně individuální. Někdo je sice ve čtrnácti již poměrně vyspělý, ale někdo ještě dosti infantilní,“ dodal. Oba státní zástupci si přáli zůstat v anonymitě.

Většina odborníků se shoduje na tom, že snížení hranice není dostatečným řešením. Již v dnešní době existuje zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže, ve kterém je upraven postup, dopustí-li se trestné činnosti dítě mladší patnácti let.

„Mám za to, že je třeba spíše propracovat již existující sociální síť. Rozšířit v současné době nedostatečnou škálu opatření, která je možno uložit soudem pro mládež a zvýšit počet středisek výchovné péče,“ konstatovala vedoucí oddělení kurátorské činnosti Magistrátu města Liberec Jindřiška Špísová. Zároveň se podle ní trochu zapomíná na rodiče.

„Myslím si, že je třeba zvažovat i zodpovědnost rodičů za jednání svých dětí. Rozlišovat rodiče, kteří z nějakého důvodu nejsou schopni nebo naopak ochotni zajistit řádnou výchovu dítěte,“ dodala Jindřiška Špísová.

Podle ní je nutné postupovat individuálně. Buď rodičům poskytnout včasnou pomoc nebo je hnát k zodpovědnosti. V tomto případě je však limitující nedostatek terénních sociálních pracovníků.

Od roku 2005 existuje oddělení při Výchovném ústavu v Boleticích nad Labem, které se specializuje na extrémní poruchy chování u jedinců do 15 let. Cílem činnosti zařízení je snaha přerušit sociálně negativní vývoj těchto chovanců. V budoucnu by měla vzniknout celá síť podobných zařízení.