Z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) je patrné, že tento plat nebyl ani zdaleka stejný pro obě pohlaví. Zatímco měsíční výdělek mužů činil loni v průměru 22 473 Kč, u žen byl výrazně nižší, přesně 18 058 Kč.

Mzdy v Libereckém kraji se stále pohybují spíše pod republikovým průměrem.

Z pohledu tříd pracovního zařazení pobírali v kraji v loňském roce nejvyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu vedoucí a řídící pracovníci, a to 38 755 korun.

Za nimi následovali vědečtí, odborní a duševní pracovníci s hrubou výší platu 26 935 korun, dále pak technici, zdravotníci a pedagogové – 22 394 korun.

Průměrný hrubý výdělek kvalifikovaných dělníků a výrobců byl celkem 19 070 korun měsíčně, osoby zaměstnané jako obsluha strojů a zařízení si za měsíc vydělali 18 080 korun, dělníci v zemědělství a lesnictví 14 477 korun a provozní ve službách a v obchodě pak 13 993 korun.

Z pohledu výše mzdy v kraji na tom v loňském roce byli nejhůře pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Jejich hrubý měsíční výdělek činil pouhých 13 098 korun.