„Průměrný věk pravidelných dárců krve se navyšuje. Rádi bychom proto oslovili hlavně mladé lidi od osmnácti do dvaceti let,“ uvedla primářka transfuzního oddělení Renáta Procházková.

Přestože krev zatím na Liberecku nechybí, je potřeba stále oslovovat nové, potencionální dárce.

„Nejužitečnější jsou dárci pravidelní, s opakovanou a stálou spoluprácí,“ dodala Renáta Procházková.

Již v průběhu února začala svůj projekt propracovávat třída septima Podještědského gymnázia v Liberci. Studenti dostali impuls od učitelského sboru a dárcovství krve začali aktivně podporovat.

„Třída se rozdělila do tří skupin. První měla na starost propagaci, druhá grafický design a poslední skupina vytvořila prezentaci“, uvedla Veronika Kavanová, zástupkyně gymnazistů.

Studenti pak za pomoci materiálů a prezentace pořádali konference, a tak měli možnost oslovit další potencionální dárce z řad studentstva. Za přispění studentů a aktivního přístupu Červeného kříže má podle primářky i staniční sestry akce obrovský smysl.

O tom, že kampaň má na lidi pozitivní vliv, svědčí zájem studentů i ostatních návštěvníků transfuzní stanice v rámci včerejšího dne otevřených dveří. Jen během prvních dvou hodin přišlo několik desítek návštěvníků. „Zajímali se o to, jak mohou darovat krev a co je pro to potřeba udělat,“ komentovala mluvčí liberecké nemocnice Alexandra Bednárková