“Ráno nám majitel řekl, že máme do sedmi hodin odejít. Pak jsme byli za otcem v nemocnici, a když jsme se vrátili, už jsme se domů nedostali,“ líčila způsob svého vystěhování Silvia Siváková. Nyní se nemůže k domu pomalu ani přiblížit. „Děti chodí do školy, nemají pomůcky, oblečení, nic,“ popisovala Siváková.

Majitel tvrdí, že jednal tak, jak mu dovoluje česká legislativa. „Měli smlouvu o ubytování nikoli o pronájmu. Jejich chování pak nebylo příliš vhodné a také mi dluží poplatek z prodlení,“ uvedl Pavel Klesal.

Sivákovi však dluh popírají. „Vše máme zaplaceno, dokonce i celý červen,“ dokládala Siváková. Majitel si nadále nechává kauci, kterou rodina zaplatila, když se do domu nastěhovala.

Podle zákona pak majitel může ukončit ubytovací smlouvu, pokud chování ubytovaných překračuje dobré mravy či jinak hrubě porušují povinnosti stanovené ve smlouvě. Jinak by tomu ovšem bylo u smlouvy nájemní. Zde musí být určena výpovědní lhůta. Zda se skutečně v případě Sivákových jedná o smlouvu o ubytování či smlouvu o pronájmu, by musel rozhodnout soud.

Velká rodina hledá byt těžce

Ze dne na den najít nové bydlení je pro devítičlennou rodinu takřka nemožné. Situaci Sivákových komplikuje i skutečnost, že nejsou movití a nemají potřebnou hotovost, aby složili za nový podnájem kauci. Vstříc rodině v nouzi přispěchalo sdružení Člověk v tísni i město Liberec. Společnými silami se jim podařilo zajistit pro Sivákovi sociální dávky.

„Matku se čtyřmi malými dětmi se nám podařilo umístit do azylového domu, a otci se třemi staršími jsme pomohli najít ubytovnu,“ popsala současný stav Iveta Czerna ze sdružení Člověka v tísni. Majitel je svolný k tomu, aby si své věci odvezli. Situace je ale složitější. „Nemají si kam své věci dát. Místo pro ně nemůžeme najít ani my,“ vysvětlila Czerná.

Nadějí by pro Sivákovi mohla být liberecká radnice. Ta disponuje holobyty, které rozděluje humanitní komise na základě žádostí. „Musí si ji rychle podat. V úterý bychom o ni již mohli rozhodnout,“ sdělil Vladimír Šámal, předseda humanitní komise. „Šanci na udělení místa mají,“ připustil.