V ulicích Liberce se sbírka uskuteční od 14. do 25. června nahodile v různých částech města. Zakoupením upomínkového předmětu v hodnotě 33 korun mají obyvatelé Liberce možnost podpořit projekty místních neziskových organizací. Letos sbírka podpoří dvě liberecké „neziskovy“. První neziskovou organizací je Občanské sdružení D.R.A.K, která provozuje chráněnou dílnu pro zdravotně postižené a výtěžek použije na rekonstrukci bezbariérové přístupové terasy. Další organizací je Občanské sdružení zdravotně postižených Sever. To výtěžek použije na rehabilitační cvičení pro seniory a zdravotně postižené občany z Liberce. Patronem letošního ročníku je herec Jiří Lábus (na snímku s ředitelem nadace Alešem Rozkovcem).