SOS pro Liberec se rozhodla ve svém snažení pokračovat. „Na následujícím zastupitelstvu předložíme znění kodexu jako informaci pro zastupitele“ uvedl Jiří Šolc za SOS pro Liberec. Oslovit chtějí každého zastupitele ještě před jednáním individuálně, aby ho blíže seznámili s dokumentem.

Přijetí kodexu by mělo být prvním krokem k zvyšování důvěryhodnosti volených zástupců města. „Aktivita skupiny zastupitelů je nesporně chválihodná, nicméně předložený dokument má několik úskalí,“ konstastovala ředitelka Transparency International Adriana Krnáčová.

Hlavní problémy spatřuje zejména v nedořečenosti, které hodnoty jsou pro zastupitele rozhodující, a které chtějí prosazovat ve své činnosti. Dále pak podle ní chybí stanovení cíle a v neposlední řadě instituce, která bude na jeho dodržování dbát. „Tvorba a zavádění etického kodexu je proces, který nezačíná jeho napsáním a nekončí zveřejněním. Aby byl užitečný, je potřeba předem zjistit společné hodnoty,“ poradila Krnáčová.

Že myšlenka vytvořit etický kodex prvním odmítnutím nezanikne, přislibuje vysoká podpora mezi zastupiteli. K výzvě SOS pro Liberec se záhy přidala i Strana zelených, jejíž členové přijali etický kodex své strany již před volbami. „Domnívám se, že by to zlepšilo vnímání zastupitelstva v očích veřejnosti i Liberce samotného. Je stále vnímán jako město ovládané stavebním lobby,“ uvedl David Václavík zastupitel za stranu zelených.

Sám by si představoval, že by vznikla pracovní skupina, ve které by byly zástupci ze všech libereckých politických stran a ta by na základě připomínek jednotlivých klubů vytvořila znění dokumentu. „Aby měl etický kodex skutečný význam, musí být přijat všemi zastupiteli. Nemělo by to tudíž být otázkou politického boje,“ zdůraznil Václavík.

Otevřené k společné diskuzi jsou všechny politické strany, podle jejich zástupců je však nutné navrhnout způsob, jak jeho přijetí prosadit. „Sám navrhuji etický kodex pro strážníky, a proto bych se nebránil ani kodexu zastupitele. Tak jak to navrhla opozice se to nedělá, “ řekl náměstek primátora a zastupitel za ČSSD Milan Šír.

Ze strany SOS pro Liberec postrádal jakoukoli diskuzi před zastupitelstvem. „Pokud bychom měli podobný dokument schválit, předkladatel by měl oslovit předsedy klubů a pokusit se najít společnou řeč,“ sdělil Šír. K iniciativě opozice by se rád připojil, nedomnívá se ale, že by to byl nejpalčivější problém Liberce.

Ačkoli ruku by pro etický kodex zvedla většina zastupitelů i z vládní koalice, výhrady k znění dokumentu SOS pro Liberec jsou silné. Mnohým se zdá předložení kodexu populistickým gestem, jiní upozorňují na chyby, které překračují českou legislativu. Ozývají se i hlasy, které považují kodex za zbytečnost a zdůrazňují individuální morální zásady.