„Náš návrh jsme konzultovali s odborníkem, který nás ubezpečil, že jeho znění je správné. Nyní ho opět předěláváme, aby zákonům vyhovoval. V zastupitelstvu jsme půl roku a stále se učíme,“ uvedla předsedkyně klubu zastupitelů za SOS pro Liberec, Lenka Halamová. „Rádi bychom se k rovnocennému ocenění vrátili na zastupitelstvu co nejdříve,“ přislíbila Halamová.

V neúspěšných návrzích došlo k záměně daru s odměnou v případě občanů. Kontroverzní je pak i znění, že zastupitel bude hodnocen podle své účasti. Právě druhý případ patří k největším právnickým úskalím. Snaha SOS pro Liberec prosadit, aby byli zastupitelé hodnoceni za svou docházku, naráží zejména na českou legislativu.

„Výše odměny u zastupitelů je dána nařízením vlády. U občanů se pak jedná o finanční dar, který může být prakticky libovolný,“ uvedl do problému tajemník Liberce Marek Řeháček. „Legislativa dále předpokládá, že zastupitel má na odměnu nárok vždy měsíčně , i když se komise či výbor nesejde. U občanů je v Liberci stanoveno, že se hradí účast,“ pokračoval Řeháček.

S prosazováním zhodnocení docházky i u zastupitelů chce opozice pokračovat i v novém znění svého návrhu. Současnou praxi ocenění práce pro město chápe jeko diskriminační.