Kdo neuspěl z jednoho předmětu, si zkoušku zopakuje v září. Ti, kteří nezvládli více než jeden, si na opakovaný pokus počkají do ledna. Maturovat v září však není tragédie, a to ani z pohledu nástupu na vysokou školu.

„Takovým studentům vystavíme potvrzení, že maturitu složí v září. Vysoké školy s tím nemají nejmenší problém,“ uvedl zástupce ředitelky libereckého gymnázia v Jeronýmově ulici Jiří Vydra.

Na této škole přišlo k maturitám celkem 130 studentů. Pouhých 5 jich svůj úkol nesplnilo.

„Důvodem neúspěchu bylo zpravidla to, že se studenti z některého předmětu nestihli naučit všechny otázky,“ uvedla ředitelka Zdeňka Kutínová s tím, že ji mrzí reakce některých rodičů, kteří si celkem často neoprávněně stěžují na neobjektivní komise.

„Chtěla bych je do příštích let vyzvat, aby se na maturitu svého dítěte přišli podívat. Je to koneckonců veřejná věc,“ dodala Kutínová.

Mezi jazyky u studentů gymnázia v případě volitelných maturitních předmětů jednoznačně vítězila angličtina. Z ostatních si gymnazisté vybírali hlavně základy společenských věd nebo zeměpis. Neoblíbené jsou naopak fyzika a matematika.

Po maturitě mají také na Střední škole tvorby a designu a odborném učilišti nábytkářském. Z celkového počtu 48 studentů jich neprospělo 12. Na výběr měli kromě povinných předmětů matematiku nebo cizí jazyk.

„Více si vybírali matematiku, jazyky nepatřily mezi nejoblíbenější,“ konstatovala zástupkyně ředitele Lýdia Valentová.

Matematika byla nejoblíbenější volbou také na strojní a elektrotechnické průmyslové škole. Z jazyků pak byla častější angličtina. „Ze 148 studentů prospělo 21 s vyznamenáním a 107 bez něj. Z jednoho předmětu neprospělo 19 lidí a jen jeden neprospěl ze dvou předmětů,“ konstatovala zástupkyně ředitele Eva Procházková.