„Většina měst k regulaci přikročilo již dříve. Menší podnikatelé bezplatnosti zneužívali na náš úkor,“ uvedl náměstek libereckého primátora Milan Šír. V posledních dvou letech množství odpadu na sběrném dvoře nabývalo po padesáti procentech.

„Limitem bude pět set kilogramů za rok na osobu, čtyři pneumatiky a nově i elektrospotřebiče,“ informoval mluvčí liberecké radnice Martin Korych. Osoby a množství které dovezou budou evidovány a po překročení hranice budou muset uložení odpadu zaplatit.

Dle současných pokynů je obsluha povinna prověřit pouze trvalé bydliště a poté ničemu nebrání odpad ve dvoru ponechat. Město pak jeho likvidování platilo. Náklady na sběrný dvůr již letos činí téměř tři miliony korun.