Některé liberecké střední školy s tříletými učebními obory budou ověřovat nové zkoušky už letos. Zapojily se totiž do testovacího projektu Národního ústavu odborného vzdělávání, který přípravu zkoušek zajišťuje.

Celoplošné zavedení zkoušek nepřijde podle mluvčí ústavu Zoji Franklové dříve než roce 2009. V příštím školním roce skončí teprve příprava jednotných zadání.

„O testování zkoušek má zájem stále více škol. Letos jich je přes 200 v republice,“ uvedla.

Ředitelé oslovených pilotních škol jsou z nového systému nadšeni. Připouštějí však, že pro ně znamená více práce a pro jejich žáky náročnější přípravu.

„V písemné zkoušce se objeví například otázky z ekonomie nebo cizího jazyka, což je pro naše žáky u závěrečných zkoušek novinka,“ sdělil ředitel liberecké Střední školy gastronomie a služeb Zdeněk Šlaich.

U praktické zkloušky jsou také úkoly, které považují ředitelé za zcela zbytečné.

„Žák musí například provést seřízení rozdělovače nebo dvoudobého motoru. To je v dnešní době v moderním autoservisu jen obtížně realizovatelné,“ řekl Zdeněk Krabs, ředitel ISŠ Na Bojišti v Liberci.

S novými zkouškami přesto souhlasí. „Kladou důraz na praktickou část, která je nejdůležitější,“ dodal.

Nové zkoušky mají zvýšit prestiž učňovských oborů

Zvýšit prestiž učebních oborů, zlepšit připravenost žáků na budoucí zaměstnání nebo přispět k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce mají nové závěrečné zkoušky na středních odborných školách a učilištích.

Nové zkoušky připravuje už více než dva roky Národní ústav odborného vzdělávání. Školy mají už nyní možnost zkoušky naostro otestovat.

Nové zkoušky odstraní současné nedostatky v ukončování tříletých učebních oborů. Jejich zaměření bude směřovat mnohem více než dnes k reálné praxi v oboru. Žáci by měli získat i obecný přehled o světě práce,“ uvedla mluvčí ústavu Zoja Franklová.

Zadání závěrečných zkoušek má být ve finále pro žáky jednotlivých učebních oborů jednotné.

„Kvalifikace absolventů pak bude pro zaměstnavatele v různých zemích srozumitelnější než dnes,“ vysvětlila Zoja Franklová.

Některým ředitelům škol ale přijde sjednocení zkoušek nelogické.

„K čemu budou jednotné závěrečné zkoušky, když si školy budou moci v budoucnu nastavit vlastní vzdělávací program. Některé školy navíc přizpůsobují odbornou výuku svému regionu. Zaměřují se hlavně na to, co vyžadují budoucí zaměstnavatelé jejich žáků,“ řekl Zdeněk Krabs, ředitel ISŠ Na Bojišti v Liberci.

V současné době fungují zkoušky tak, že si školy samy určují obsah závěrečných zkoušek. Jejich náročnost se kvůli tomu liší, podobně jako u maturit.