„Byl to standartní způsob veřejné dražby,“ uvedla majitelka parku Simona Kiryková a má do jisté míry pravdu. Město skutečně nabídlo park k prodeji ještě dvěma zájemcům. Pečlivě je pozvalo na dražbu, což byl v té době běžný postup, a na základě zájmu pouze jedné osoby, tedy současné majitelky, pozemek prodalo.

Společenství vlastníků domu číslo popisné 838/29 přesto tvrdí: Nikdo nás neinformoval. O všem jsme se dozvěděli, až když nám současná majitelka chtěla odprodat cestu, která je naší jedinou přístupovou.

„Přitom o koupi jsme měli zájem i v minulosti,“ brání se Daniela Vydrová. Město sice poslalo pozvánku na dražbu společenství vlastníků tohoto domu, ale adresátem byl muž, který zesnul více jak půl roku před samotným zveřejněním záměru prodeje.

Doporučený dopis podepsal ovšem za společníky jiný, pošta mu psaní s dodejkou z nevysvětlitelného důvodu vydala. „Dodejku jsem skutečně podepsal já. Dali mi to na občanský průkaz,“ potvrdil Karel Borovec, člen společenství.

Dopis vyzvedl 25. května 2006 a podepsal se jako jednatel. Předsedou a jedinou osobou zastupující společenství však byl již od prosince roku 2005 Pavel Vydra. „Město muselo vědět, kdo nás zastupuje. Manžel s nimi jednal již dříve o jiném prodeji,“ podotkla Daniela Vydrová. Paradoxně se pak razítko na dodejce shoduje se dnem veřejné dražby.

Podle tehdejších pravidel prodeje pozemků by nedošlo k žádnému pochybení, ani kdyby odbor pro privatizaci majetku města Libece žádnou pozvánku neposlal. Město splnilo svou povinnost a své kroky v dostatečné lhůtě zveřejnilo.

„Záměr prodeje byl schválen v radě města začátkem listopadu 2005. Od 11. prosince do 28. prosince byl vyvěšen na úřední desce, prodej veřejnou dražbou pak odsouhlasila rada v únoru 2006 a nakonec ho schválilo zastupitelstvo o šest dní později,“ vylíčil chronologii této majetkoprávní operace Čeněk Svoboda z odboru ekonomiky.

Lidé z domu se ale ptají. „Jak se obyčejný člověk dozví, že chce město prodávat přímo park? Málokdo má čas každodenně hlídat úřední desky,“ konstatovala Daniela Vydrová. Útěchou jí pak nemůže být ani skutečnost, že nyní město obesílá všechny dotčené zájemce. Jim by dopis ale nedošel