„Je to jako ze špatného filmu, jedete a najednou před vámi stojí sloup,“ uvedla Naďa Konečná, která často využívá cyklostezku procházející ulicemi Polní a Na Mlýnku. Do komunikace tu zasahují dva sloupy, u jednoho z nich je již značná hromádka střepů. „Zřejmě překvapil i někoho jiného,“ dodala.

Sloupy porušují hned několik zákonů. Stavební úřad již uvalil na investora pavlovické výstavby Nové bydlení Pavlovice pokutu za černou stavbu. „Na komunikaci nebylo vydáno stavební povolení, nyní probíhá řízení dodatečně,“ uvedla Jana Vydrová ze stavebního úřadu. Stavební úřad pak nechce předjímat, zda nakonec uděleno bude či nebude. Úředníci se shodnou, že se sloupem nikoliv.

Majitel nové vozovky však s přeložkou nespěchá. Zažádal o ni již v srpnu minulého roku, dnes je silnice pokryta první vrstvou asfaltu. Podle ČEZu za přeložku doposavad nezaplatil. Energetici jsou připraveni začít s pracemi jakmile k doplacení dluhu dojde. Současně však vyčíslují předběžnou náhradu, která vznikla nečinností investora.

Kromě neplacení závazků upozorňuje ČEZ na další pochybení. „Bez ohledu na naše připomínky byla komunikace rozšířena. Z pohledu energetiky došlo k porušení zákona narušením ochranného pásma vrchního vedení, které činí sedm metrů,“ uvedla mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Hendrychová.

Nikoho z družstva Nové bydlení Pavlovice se nepodařilo redakci kontaktovat. Mobilní telefon pak nebral ani jeho jednatel Jaroslav Bernát.