Od klasických rotačních sirén se elektronické liší tím, že umí po ukončení výstražného tónu oznámit lidským hlasem jaký druh nebezpečí lidem přesně hrozí. Slovní hlášení je předem nahrané a jeho spuštění ovládají operační důstojníci.

„Podařilo se nám tím zkvalitnit varování a informování obyvatelstva před hrozícími mimořádnými událostmi,“ doplnila mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Iva Michalíčková.

Další sirénu dali hasiči na Liberecku do areálu společnosti Monroe Czechia v Hodkovicích nad Mohelkou.

Jedno takové zařízení stojí zhruba 160 tisíc korun a jednotlivé lokality pro umístění sirén hasiči pečlivě předem vytipovali.

„Jedná se zejména o místa v záplavových územích, místa s velkou koncentrací obyvatelstva nebo místa s možným únikem nebezpečné látky,“ uvedla mluvčí hasičů.

V Liberci slouží hasičům ještě další tři starší elektronické sirény, mimo to mají ještě i několik rotačních.

Ty však umí pouze podle délky tónu upozornit buď na požární poplach, všeobecné ohrožení nebo zkoušku zařízení. Signál všeobecné výstrahy se pozná podle kolísavého tónu sirény po dobu 140 vteřin. Může být vyhlašován i třikrát za sebou.

Nové sirény se poprvé rozezní dnes v poledne, kdy se uskuteční pravidelná měsíční zkouška. Ta probíhá každou první středu v měsíci.