Pracovníci nabízí zájemcům také kupóny umožňující získat slevu na očkování kombinovanou vakcínou Twinrix proti hepatitidě. Akci v Liberci doprovází informační kampaň s názvem „Žloutenku tak snadno nepoznáte“. Ta je zaměřená na uvědomění si rizik spojených s nákazou. Objeví se formou plakátů na běžných reklamních nosičích, ale také například v prostředcích MHD, v barech a klubech.