Na poslední chvíli se snažila Liberec přesvědčit vratislavická místostarostka. „Nejedná se o náměstí, ale o bytovou výstavbu. Vznikne zde tmavá díra,“ vysvětlovala své stanovisko Zorka Škodová. Její zastánci pak poukazovali na nedostatečnou diskuzi ohledně náměstí přímo v městském obvodu a názorovou rozkolísanost místních.

Řádně zvolené vratislavické zastupitelstvo však mělo při svém hlasování jasno. Své ano tu řeklo projektu devět zastupitelů, pět bylo proti a jeden nehlasoval vůbec. „Nevytvářejte ze zástupců Vratislavic zastupitele druhé třídy,“ apeloval v Liberci starosta městského obvodu Luděk Oraný. Kladné hlasy tu procházely skrz spektrum všech místních politických uskupení.

Návrh prošel, i když se klub SOS pro Liberec zdržel hlasování a komunisté ho odmítli. Argumenty o samostatnosti zastupitelů obvodu byly silnější. „Domnívám se, že vratislavičtí zastupitelé jsou svéprávní,“ uvedl František Hrůša.

Dělat zastupitelům městského obvodu rozhodčího pak rezolutně odmítl primátor Liberce Jiří Kittner. „Vystoupení místostarostky považuji za nekorektní postup. Poté by mohl Liberec do problémů obvodu zasahovat, kdy se mu zlíbí,“ konstatoval primátor.