„Projekt náměstí byl schválen skrz politické spektrum. Pro hlasovalo devět zastupitelů, proti pět a jeden nehlasoval vůbec,“ informoval o průběhu jednání na půdě Vratislavic místní starosta Luděk Oraný. V minulosti již jednou Liberec návrh svého městského obvodu vrátilo k přepracování. „Všechny podmínky, které zazněly v Liberci i na zastupitelstvu či radě Vratislavic, jsme splnili,“ upozornil Oraný.

O Vratislavicích rozhoduje patnáct zastupitelů, které si místní řádně zvolili. Jejich usnesení pak musí ještě projít radou města Liberce a poslední slovo má liberecké zastupitelstvo. To na základě jakési gentlemanské dohody rozhodnutí Vratislavických respektovalo, potvrzení bylo jen formalitou. Dnes by mohla být tato dohoda porušena. Proti náměstí je zejména SOS pro Liberec.

„Rozhodli jsme se, že návrh nepodpoříme a přikloníme se k naší vratislavické místostarostce,“ uvedl Jiří Šolc ze SOS pro Liberec. K náměstí má strana výhrady zejména pro výšku budov, jež by měly náměstí zastínit. Nelíbí se jim ani spektrum krámků, které by měly vzniknout v podloubí.

Od původních vysokých budov a bourání stávající zástavby však současný návrh ustoupil. Obvod také nově ušetří čtrnáct milionů, které mělo do stavby vložit. Tyto úpravy ale místostarostce nestačí. „Zbude tu pouze malý tmavý prostor. Když si neuvědomují zastupitelé Vratislavic, o čem hlasují, musela jsem se obrátit na město,“ tvrdila Zorka Škodová. Zdůrazňuje, že se snaží zastupovat zájmy občanů.

Pro schválení projektu v nynější podobě je naopak vratislavický a zároveň liberecký zastupitel Kamil Jan Svoboda. „Myslím, že je to dobré řešení. Už jen proto, že město nic nemusí platit a investor slíbil v přízemí co nejvíc služeb,“ konstatoval zastupitel za SOS pro Liberec.

Důvod, proč by mělo liberecké zastupitelstvo zvrátit rozhodnutí Vratislavických, pak nenachází ani primátor Liberce Jiří Kittner. „Vždy zde platilo nepsané ujednání, které respektovalo rozhodnutí tamních zastupitelů,“ uvedl primátor. Upozornil, že právě podobné snahy mohou oživit otázku nového postavení obvodu. Pokud by se Vratislavice od Liberce odtrhly, ztratilo by město rozrůstající se lokalitu, která již nyní čítá více jak sedm tisíc obyvatel.

Názor nevměšovat se pak prochází skoro celým spektrem libereckých politických stran. S drobnými upřesněními se na tom shodnou například Zelení s ČSSD. Pro respektování spíše stranického názoru než většinového z Vratislavic jsou pak komunisté.