Jen v prvním čtvrtletí letošního roku bylo v Libereckém kraji vydáno celkem 887 stavebních ohlášení a povolení, tedy množství srovnatelné s rokem předchozím. Přesto se kraj tímto počtem zařadil na předposlední místo pomyslného republikového žebříčku. Orientační hodnota staveb, na něž bylo vydáno stavební povolení či ohlášení, byla v Libereckém kraji dokonce nejnižší ze všech 14 krajů v České republice, a to 1 251 milionů korun, přičemž průměr na jedno stavební povolení zde činil 1milion 410tisíc korun.

Ve srovnání s loňským rokem došlo k poklesu průměrné výše jednoho stavebního povolení v kraji o více než 300 tisíc korun. Z počtu vydaných stavebních povolení pro budovy jich připadalo nejvíce na novou výstavbu bytových, a to 37,9 procent, orientační hodnota těchto staveb by měla dosáhnout výše 611 milionů korun. Také stavby na ochranu životního prostředí v kraji přibudou. V prvních třech měsících letošního roku bylo právě na ně vydáno 163 stavebních ohlášení či povolení, tedy 18,4 procent z celkového množství.