Neziskové organizace věnující se handicapovaným lidem zde předávaly ceny za lidství. Mezi pětadvaceti oceněnými se objevilo i město Liberec či Úřad Libereckého kraje. Nejvyšší ocenění humanity pak obdržela Charta 77. Příchozí mohli zhlédnout vystoupení Jitky Zelenkové, mažoretky i módní přehlídku. Vybrané peníze jsou určeny na vybavení chráněných dílen.