„Striktní heslo Drogy ne! spojené se snahou vzbudit v mladých lidech strach z toho, že užijí drogu, už dnes nepomáhá,“ uvedla Šárka Nemešová s tím, že kontaktní centra nabízejí jednorázové přednášky například s účastí bývalého feťáka, který studentům vypráví o zhoubných účincích drogy.

„V této chvíli je ale jasné, které věci v prvotní prevenci fungují a které ne,“ dodala Nemešová.

Proto chce K–centrum, které je součástí občanského sdružení Most k naději, vytvořit dlouhodobý a ucelený program primární prevence.

„Chceme motivovat mladé lidi k tomu, aby drogy nebrali. Nechceme drogy démonizovat, ale vysvětlit, že život bez nich bude zdravější, kvalitnější a plnohodnotnější,“ dopnila Šárka Nemešová.

Preventivní program zároveň slouží k tomu, aby se oddálila doba, kdy děti drogu poprvé zkusí, aby byly informované o rizicích užívání, aby veděly co dělat, když se nakazí a podobně. Zkrátka: když drogu chceš, ber ji, ale bezpečně.

Několikaleté zkušenosti s podobným programem mají ve Středočeském kraji, kde ho zavedlo občanské sdružení Semiramis.

„Ukázal se jako velmi účinný. Nejsou to přednášky, ale spíš interaktivní diskuse. Důležitou součástí je podpora sebevědomí mladých lidí. Jeho nedostatek je totiž často skrytým důvodem, proč se uchýlí k drogám,“ informovala Markéta Exnerová z občanského sdružení Semiramis.

V Liberci je příprava tohoto velkého a ambiciózního projektu zatím v počáteční fázi. Shánějí se především lektoři a finanční zdroje.

„Chceme náš projekt protlačit do Komunitního plánu sociálních služeb v Liberci, který předložíme radě kraje někdy na začátku příštího roku,“ uzavřela Šárka Nemešová.

Liberecký kraj nemá s podporou takového projektu nejmenší problém.

„Komunitní plán však teprve připravujeme, takže ještě nevíme, zda do něj zařadíme zrovna tento konkrétní projekt,“ vysvětlila Ludmila Šlechtová, vedoucí odboru sociálních věcí.