Návštěvníci se tak mohli seznámit s jedinou školou v zemi, ve které získávají teoretické i praktické znalosti zaměstnanci vězeňské služby. Na vlastní oči tak mohli lidé vidět jejich nesnadnou práci a počínání například při zásahu proti rozbouřeným vězňům nebo v situaci, kdy začne být agresivní třeba jen jediný vězeň v cele.