„Přesunutí je nelogické. Nedovedu si představit, jak obtížně a zdlouhavě by se vedlo stavební řízení z jiného kraje,“ uvedl Karel Dolejší.

Jeho obavy potvrdil i šéf sněmovního mandátového a imunitního výboru Miloslav Kala. Usiluje proto už nyní o to, aby v krajském městě zůstalo alespoň detašované pracoviště ŘSD. To by zde mělo na starost hlavně inženýring nebo technický dozor na stavbě.

Situaci by podle jeho slov ještě ztížily případné personální změny spojené se stěhováním ředitelství.

„Současní zaměstnanci v Liberci znají velmi dobře místní poměry a politiku. To je výhoda, o kterou by Liberecký kraj v Chomutově přišel,“ podotkl.

Stěhování liberecké správy ale razantně odmítá vedení Ředitelství silnic a dálnic.

„Otázka rušení správ ŘSD je mediální spekulací, která vychází z chybné interpretace předpokládaných personálních změn,“ sdělila mluvčí ŘSD ČR Martina Vápeníková.

ŘSD: Ředitelství zůstane v Liberci

Žádné stěhování krajské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) z Liberce do Chomutova se konat nebude. Deníku to potvrdila mluvčí ŘSD ČR Martina Vápeníková.

„V rámci reorganizace ŘSD nebudeme v současné době rušit žádné krajské správy,“ řekla tisková mluvčí.

Připustila však, že úvahy o změně struktury poboček existují.

„Uvažujeme o optimální struktuře výkonných útvarů ŘSD zajišťujících investiční výstavbu a majetkovou správu, provoz a údržbu sítě pozemních komunikací,“ uvedla mluvčí.

Pro tuto strukturu zpracovalo ŘSD několik variant. „Jedna z variant předpokládala vznik poboček, které by měly vyšší objem investičních akcí. Avšak ani v této variantě nikdy nepadl, byť jen návrh případných sídel těchto nově strukturovaných poboček,“ dodala Martina Vápeníková.

V rámci své reorganizace však Ředitelství silnic a dálnic chystá změnu centralizace investic.

„Finanční prostředky na dopravní stavby dosud rozdělovala investiční oddělení ŘSD v jednotlivých krajích. Napříště bude o investicích do dopravní infrastruktury dálnic, rychlostních silnic a silnic I. tříd rozhodovat ŘSD centrálně z jednoho místa,“ uvedla tisková mluvčí k chystaným změnám.