Ten chce zastupitele přesvědčit, aby dodrželi původní dohodu.

„Domnívám se, že město by mělo dodržet výsledek výběrového řízení. Rozhodnutí je ale na zastupitelstvu,“ uvedl Ivo Palouš.

Podle zákona o obcích mohou o majetkových úkonech rozhodovat pouze zastupitelé svými hlasy. Město si pak běžně do podmínek výběrových řízení vyhrazuje právo nevybrat žádného z účastníků.

„Odborné útvary z vlastní iniciativy další kroky podnikat nebudou. Pozemek tak zatím zůstane v majetku Statutárního města Liberec,“ zhodnotil současnou situaci s prodejem Čeněk Svoboda z odboru ekonomiky.

Ve výběrovém řízení o kus louky na Františkově zvítězil Günter Löffler výší nabídnuté ceny. Úřad ale nebral ohled na skutečnost, že pár metrů pozemku slouží jako jediná přístupová cesta k domu Olgy Křepelové. Ta by chtěla reálně nezastavitelnou plochu, ve které má položené veškeré inženýrské sítě, do svého vlastnictví.

Město ji místo toho vyměřilo věcné břemeno přístupu, to však nepřesahuje šíři jednoho metru. Vytyčeným koridorem neprojede ani osobní vozidlo. Polorozbořený dům tak nezíská na celkovou rekonstrukci stavební povolení.

Naopak soused, který parcelu vyhrál, by rád rozšířil zahradu. Čím chce přesvědčit zastupitele, aby transakci dokončili v jeho prospěch, nechce komentovat.

„Právě jsem se dozvěděla, že můj dům je nově v asanaci a že je to opatření obecné povahy,“ tvrdí Olga Křepelová. Od roku 1982 „vede“ přes její dům přeložka Švermovy ulice a díky této plánované stavbě je na její pozemek uvalena stavební uzávěra.

Paradoxně přesunutí Švermovy ulice nepatří mezi priority města. „Její výstavba je prozatím pouze hypotetická,“ uvedl vedoucí odboru strategie a územní koncepce Liberce Petr Kolomazník.

Náměstek pro rozvoj Ivo Palouš připustil, že by město mohlo parcelu Křepelové odkoupit. „Nebylo by to ale hned, je zbytečné abychom vlastnili pozemek deset let před tím, než se silnice začne stavět,“ dodal. Na nový územní plán, který by cestu přes dům odstranil, muže však jeho majitelka čekat také desetiletí.