Mnohé děti byly v divadle poprvé se školou a Jizerské hory téměř neznají. Často je poznávají zblízka až na školním výletě. Pouze třetina jich uvádí, že se o významných místech a zajímavostech dozvěděly díky rodičům.

Přístup škol k seznamování dětí s historií a zvláštnostmi vlastního regionu je individuální. Podle většiny učitelů je program tak nabitý, že pokud chce učitel do výuky region zahrnout, musí obětovat něco jiného.

„Prostor ve výukových plánech je, ale času je málo. Hodiny, které máme k dispozici musíme rozdělit mezi jednotlivé předměty a to je často boj“, říká ředitel ZŠ U Soudu Milan Rambousek.

„V rámci předmětu pak vyučující volí, čemu dát přednost. Všechno se stihnout nedá. Děti by si to ani nedokázaly zapamatovat. Řešíme to při takzvaných projektových dnech, kdy děti sbírají vědomosti přímo v terénu,“ dodává Rambousek.

V regionu upadá němčina

Podle ředitelky Základní školy Sokolovská zase upadá německý jazyk.

„A to i přesto, že praktické zkušenosti a využití jsou tu snadno dosažitelné. Navíc má přímou návaznost na zdejší historii, ale bohužel se upřednostňuje angličtina,“ dodává s tím, že i ze strany dětí a rodičů zájem o němčinu klesá.

Učitelka dějepisu Irena Říhová nám vysvětlila, jakým způsobem se na jejich škole regionem zabývají.

„Zapojujeme se do různých projektů a soutěží. Snažíme se regionální dějiny do výuky zařazovat, záleží na úsudku pedagoga. Je ale hodně dětí, které to nezajímá,“ posteskla si.

Rodiče mají většinou jasno. „ Dcera půjde příští rok do školy. Rozhodně nebudeme vybírat podle bydliště, ale spíš podle zaměření a množství aktivit. Historie našeho kraje je důležitá, ale pro nás bude hlavní všeobecné zaměření na Evropu“, řekla Deníku mladá maminka Kateřina Kupková z Liberce.

Pomůže nový program

Jak ale potvrdil ředitel České školní inspekce Karel Bárta, tak od prvního září letošního roku vstoupí v platnost nový Školní vzdělávací program, který si každá základní škola může přizpůsobit podle svých představ.

„Upouští se od encyklopedických znalostí. To je jeho základní rys. Měl by děti vést k větší aktvitě a samostatnosti,“ nastiňuje nový program Karel Bárta.

„Pravdou je, že se preferuje anglický jazyk, druhý je na vyšším stupni volitelný,“ připouští ředitel, který se na úpravách podílel.