Tento fakt jasně potvrzují čerstvé statistické údaje. „Je pravdou, že čísla za toto období jsou v letošním roce nebývale vysoká - odpovídají spíše bytové výstavbě v hlavní stavební sezóně, tedy ve druhém a třetím čtvrtletí,“ potvrdil regionální zmocněnec ČSÚ Liberec Ladislav Knap.

Podle statistických údajů byla v prvním čtvrtletí 2007 zahájena stavba celkem 305 bytů, což je o 135 více než v loňském roce.

Jednalo se většinou o byty v rodinných domech (68,5 procent). Pouze v šestnácti případech šlo o byty v domech bytových. Nástavby, přístavby a vestavby v kraji se brzy rozrostou o 28 bytů. Stavět se začalo i v domech s pečovatelskou službou a domovech pro seniory, kde v nejbližší době přibude celkem 24 bytů.

Počet dokončených bytů byl v uplynulém čtvrtletí, ve srovnání s loňskými čísly, dokonce dvojnásobný. Zatímco loni skončila v tomto období výstavba 140 bytů, za stejné období roku letošního se dokončilo celkem 286 bytů, tedy o 146 více než loni.

Také u bytů dokončených jasně vedly rodinné (138) a bytové (115) domy. V nástavbách, přístavbách a vestavbách jich bylo dostavěno celkem třináct, devět pak v budovách nebytových.

Pouze v domech s pečovatelskou službou a domovech pro seniory byl počet dokončených bytů za sledované období nulový.