V čem je tato směrnice převratná a koho se přímo dotýká?

Je to směrnice, která otevírá prostor přeshraničnímu poskytování služeb. Zakazuje hostícímu státu používat různé praktiky, které by bránily vstupu konkurence na národní trh. Výsledkem by měla být větší nabídka služeb a tím i vyšší kvalita a nižší cena služeb. Je to velká příležitost pro lidi, jak si v těchto službách najít práci. Počítá se, že v rámci této směrnice by mělo vzniknout až osmnáct tisíc míst po celé Evropě. Netýká se to zaměstnání v cizině, ale že čeští poskytovatelé služeb mohou podnikat i v zahraničí.

Pro podnikatele to tedy znamená, že směrnice zruší byrokratické bariéry. Jak se tato omezení projevují? Staví podobné zábrany i Česká republika?

Objevují se zejména u starších členských zemí, chrání si tak svůj trh před sousedy. Příkladem může být, že úřady nedají povolení bez důvodu nebo po mnohaměsících, kdy už o službu není zájem. Česko pak patří k těm zemím, které žádné překážky nenastavily.

Jak chce Evropská unie tyto diskriminační praktiky odstranit?

Stanoví se termín, do kterého musí úřady dotyčného státu vydat či zdůvodnit proč nevydat potřebná povolení. Dále bude zaveden princip automatického souhlasu, což znamená, že pokud úřad v určené době neodpoví, je žádost neodvolatelně schválena. Novinkou je také to, že podnikání je povoleno na dobu neurčitou, tedy odpadne každoroční obnovování.

Co znamená přijetí směrnice přímo pro regiony?

Velká příležitost je to hlavně pro regiony jako je Liberecko. V sousedních zemích mohou podnikatelé prodávat své služby, aniž by se v zemi etablovali. Mohou zde tedy působit i nepravidelně. Je to vlastně legalizace prací, které se nyní dělají načerno, například nejrůznější opravy.

Co přinese nová směrnice obyčeným spotřebitelům?

Pro občany se otevře širší nabídka služeb. Tím, že hranise již nebudou umělou překážkou, zvýší se konkurence. S tím by se měla zvýšit také kvalita služeb a naopak snížit jejich cena.