Ve zdejší sklárně došlo k požáru ve skladu s nebezpečnými látkami a do ovzduší unikly nebezpečné zplodiny. Požár se později rozšířil do skladu, kde byl oxid arzenitý. Protože bylo okolí zamořeno jedovatými látkami, hasiči museli zasahovat ve speciálních přetlakových oblecích. Největší cvičení v Libereckém kraji včera zaměstnalo policisty, strážníky, zdravotníky i hasiče a prověřilo jejich akceschopnost.