Město Liberec zahájilo diskusi nad budoucností této památky v roce 2005, kdy byla stavba již ve značně havarijním stavu a akutně hrozila zřícením.

„Střecha byla navíc zhroucena tak nešťastně, že se věžička zapříčila do koruny vedle stojící lípy,“ řekl tajemník magistrátu Marek Řeháček. Slavnostního aktu se zúčastnil i liberecký primátor Jiří Kittner a arciděkan František Opletal.

„Jsme rádi, že se nám podařilo tuto památku, u které po více než 200 let odpočívali poutníci, zachránit,“ uvedl Jiří Kittner s tím, že akce je součástí dlouhodobého projektu na záchranu drobného kulturního dědictví Liberce.

V roce 2006 město schválilo na záchranu kapličky 800 tisíc korun. Samotná záchrana , na které se podíleli i místní obyvatelé, však začala už na konci předchozího roku. V průběhu roku a půl provedla dodavatelská firma fixaci zdí, obnovila střechu a věžičku, položila historickou dlažbu a zrestaurovala portál. V roce 2007 dostala stavba repliku původní omítky včetně říms.

Kapličku bude nyní spravovat místní obyvatelka Danuše Svobodová, které primátor předal klíč. „Mám trochu strach, aby jí někdo nepoškodil. Bojím se hlavně sprejerů,“ sdělila své obavy Danuše Svobodová.