Podle lidí, kteří ve Stráži u Nisy bydlí, se voda občas podivně zabarví do žluta. Současně protéká i bílá pěna.

„Z Nisy ve Stráži zmizel veškerý život. Pstruzi začali hynout už loni. Naposledy došlo k úhynu v pátek 11. května. Přes víkend jsem z vody tahal desítky otrávených ryb,“ řekl Jiří Kysilka, kterému protéká řeka kolem domu. „Na životním prostředí mi řekli, že ve vodě našli stopy kyanidu,“ dodal Jiří Kysilka.

Případem se zabývá vodoprávní úřad libereckého magistrátu. „O páteční havárii víme. Odebrali jsme vzorky a nyní čekáme na výsledky,“ sdělila vedoucí vodoprávního úřadu Marcela Kubíčková s tím, že nebezpečná látka, která pstruhy zahubila, skutečně pochází z areálu Litesu. „Přesný zdroj znečištění zatím ověřujeme,“ ujistila.

Podle ředitele Litesu Jaroslava Koška nenese podnik za možný únik jedů žádnou odpovědnost.

„Budovy v areálu naší společnosti pouze pronajímáme,“ vysvětlil Jaroslav Košek.

Jak upozornila vedoucí vodoprávního úřadu Marcela Kubíčková, podle zákona mohou za znečištění vod dostat právnické osoby pokutu až deset milionů korun.

Za znečištění Nisy může podle důvěryhodných zdrojů pravděpodobně galvanizovna firmy Litekov,s.r.o. Nebezpečný odpad sem údajně vozí rynoltická společnost Gesta, která se zabývá mimo jiné úpravou odpadů. Společnost ale jakoukoli vinu popírá.

„Galvanizovna používá suroviny, které my jim ovšem nedodáváme. Je třeba vyčkat na výsledky rozborů vypouštěných látek. Situaci, doufejme, objasní v rámci probíhacího šetření vodoprávní úřad,“ řekl ředitel Gesty Vladimír Hůda.

Únikem nebezpečných látek do Černé Nisy na stejném místě se zabývala pobočka České inspekce životního prostředí v Liberci už počátkem letošního roku. Tehdy inspektoři udělovali vysoké pokuty.

Přesnou částku, i to, který podnik za nepovolené vypuštění zřejmě odpadních vod do řeky zaplatil, zaměstnanci neprozradili.

„Situaci nadále sledujeme,“ podotkl Bohumil Grafneter z oddělení ochrany vod.