Obcházejí zákon

Reklam z centra města neubylo ani zásluhou novely zákona o památkové péči, která dává památkářům možnost vyjádřit se ke vhodnosti umístění poutače.

„Je to tak, žádné markantní výsledky nový zákon nepřinesl,“ sdělila Miloslava Marková z oddělení ochrany přírody a památek libereckého magistrátu.

Podle novely, která platí od ledna letošního roku, musí vlastník domu ohlásit umístění reklamního poutače na příslušném úřadu. To se však v mnoha případech nestane.

„Nový zákon se bohužel příliš nedodržuje. Žádost si podá málokdo, ostatní instalují reklamu bez povolení,“ informoval Jiří Vochomůrka z Národního památkového ústavu v Liberci.

Podle něj je také běžným postupem nejdříve nainstalovat reklamu a až poté podat žádost.

Jsou benevolentní

Památkáři jsou přitom ve schvalování reklam celkem benevolentní. „Hledíme hlavně na to, aby nezasahovaly do historických fasád, říms a oken,“ dodal Jiří Vochomůrka s tím, že pokud není poutač příliš křiklavý a není velký, není důvod ho neschválit.

Změny v zákoně se nedotknou jen obchodníků, ale se zahájením nové volební kampaně také politických stran, které obvykle využívají centrum města k vylepení obřích plakátů a billboardů.