Co je pro vás obobně na vaší práci nejtěžší?

Tato práce je náročná celkově. Vyžaduje odborné vědomosti, praktickou zručnost, fyzickou zdatnost, psychickou nezdolnost, komunikační schopnosti a velkou dávku umění improvizovat. Žádný výjezd není stejný, vždy se v něčem liší. Záchranář se nesetkává vždy se stejnou situací, a proto se na ni nemůže nikdy na sto procent připravit.

K jakým zranění vyjíždíte nejčastěji?

Z hlediska úrazů nejčastěji vyjíždíme v zimních měsících a to k různým zlomeninám a úrazům hlavy. Příčinou bývá především sport nebo úrazy spojené s pádem, například uklouznutí u starších lidí. V ostatních období jde o úrazy na kolech nebo dopravní nehody.

Kolik máte za průměrný den výjezdů?

V Liberci během 12-ti hodinové směny se četnost výjezdů pro jednu posádku pohybuje v průměru okolo 6, 7 výjezdů. Pokud je například horký letní den a lidé hodně kolabují, je výjezdů i více.

Jakou chybu dělají laici při první pomoci?

Za nejčastější chybu při poskytování první pomoci laikem považuji situaci, kdy laik pomoc neposkytne vůbec a to nejčastěji z neznalosti nebo strachu, že raněnému ublíží. Jako druhou nejčastější chybu vidím podložení hlavy místo záklonu a stabilizované polohy u pacienta v bezvědomí.