„Žáci absolvovali několik přednášek, například o postupu při poskytování první pomoci, při haváriích s únikem nebezpečných látek nebo o tom, co je to radioaktivita,“ uvedla ředitelka školy Jarmila Hegrová. Součástí akce byla také možnost blíže se seznámit s prací a technickým vybavením hasičů a policistů. Děti si nasazovaly neprůstřelnou vestu nebo protiúderový oblek a přilbu, kterou používají zásahové jednotky při demonstracích nebo fotbalových zápasech.