Průměrná délka pracovní neschopnosti v Libereckém kraji byla 35,5 kalendářního dne. Ve srovnáním s předchozím rokem se tak protáhla o 2,5 dne.

Zatímco v Moravskoslezském kraji činila průměrná délka pracovní neschopnosti rekordních 40 kalendářních dní, v hlavním městě Praze byl tento ukazatel vůbec nejnižší v rámci celé ČR - 31 dní.

Většinou šlo o nemoc

Za rok 2006 bylo v Libereckém kraji zaevidováno celkem 111 434 nově hlášených případů pracovní neschopnosti. V téměř devadesáti procentech byla jejím důvodem nemoc.

Zbylé případy byly zapříčiněny úrazy, přičemž konkrétně pracovní úrazy tvořily necelá čtyři procenta celkového počtu nahlášených případů.

Nejvyšší procento pracovní neschopnosti v kraji bylo naměřeno ve stavebnictví, a to 8,7. Toto odvětví navíc získalo prvenství i v množství hlášených pracovních úrazů.

Nejdéle marodili zemědělci

Nejdelší trvání pracovní neschopnosti spadala pod sektor zemědělství, její průměr zde činil 46,2 dne. Převýšila tak téměř o jedenáct dní celkové republikové hodnoty.

Nemoc z povolání byla důvodem pracovní neschopnosti v kraji v 1 471 případech. Nejvíce jich připadalo na odvětví zpracovatelského průmyslu a dobývání nerostných surovin, a to celkem 89,4 procent celkového počtu práce neschopných z této příčiny.

Úrazy s následkem smrti byly v Libereckém kraji za rok 2006 evidovány celkem čtyři. Z celorepublikového pohledu je však toto číslo třetí nejmenší.

Smutné statistice kraluje hlavní město Praha, kde bylo v loňském roce 22 smrtelných úrazů. Hned druhou nejvyšší úmrtnost z těchto důvodů zaznamenali shodně v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském (20 případů).