Na tůru po stezce napříč Trojzemím se vydali lidé pěšky, někteří si trasu projeli na kole. Cesta dlouhá osm kilometrů vedla nenáročným terénem, po předem stanovené trase. Každý účastník obdržel na startu upomínkový předmět s logem slavností a turistické razítko do mapky.

Z bodu Trojzemí vedla trasa kolem rekreačního areálu Kristýna, dále přes turistický hraniční přechod Hrádek-Hartau na německém území a podél toku Nisy po cyklostezce až k hraničnímu přechodu Zittau Friedenstrasse – Porajow.

Na polském území pochod pokračoval po břehu řeky Nisy až na provizorní hraniční mostek přes Oldřichovský potok. Cíl byl, stejně jako start, na bodu Trojzemí.

„Akce je příležitostí nejenom pro připomenutí spolupráce v Trojzemí, ale také možností pro přátelská setkání v příjemném prostředí,“ řekl starosta Hrádku nad Nisou Martin Půta.

V oficiální části oslav položili starostové Bogatynie, Hrádku a Žitavy, za pochodu mažoretek, květiny u pamětní desky vstupu České republiky a Polska do Evropské unie.

Následovalo zapálení ohňů na všech stranách Trojzemí. Večer zakončil ohňostroj s hudebním doprovodem. Během odpoledne a večera vystoupily na podiu kromě liberecké country skupiny Pontiac také zahraniční kapely. Zahrála polská dechová kapela KWB Turow a skupina Unplugged Inc. ze Žitavy.