„Stěhovat se můžeme hned v květnu. Areál nepotřebuje žádné významné investice na úpravu a nejsou na něm žádné ekologické zátěže,“ popsal vratislavický starosta Luděk Oraný. Stroje a jejich nástavce jsou v současných prostorách přikryté igelitem, omezující byly i stísněné podmínky.

Vybudují jímky na sůl a písek

První přestavba čeká halu, kterou chtějí oplechovat a uzpůsobit ke skladování soli, písku a jiných posypových materiálů. „Dosud jsme neměli takzvané inertní materiály kam dávat,“ potvrdil vedoucí Technického střediska Jiří Vrána. Současné zázemí se nachází v cípu za benzinovou stanicí na Tanvaldské ulici.

„V novém areálu bude veškěrý vozový park zastřešen. Zejména letní nástavce v zimních obdobích trpěly,“ řekl Jiří Vrána. Údržbová technika se navíc rozrostla do takové míry, že kapacita plochy už přestává stačit. Nyní městský obvod disponuje sedmero stroji na zimní či letní údržbu.

Zřídí překladiště komunálu
Nový rozlehlý areál se využije také jako místo, kam budou svážet odpad, než poputuje do sběrného dvora. „Pro nákladnost vlastní místo zřizovat nechceme,“ zdůraznil starosta. „Traktory sem svezou odpad ze zahrad a další předměty, které nechávají lidé na sběrných místech v ulicích. Poté se vše hromadně odveze,“ popsal záměr Luděk Oraný.

V současnosti musí traktory s návěsem rovnou po svém naplnění projíždět celým Libercem. Pokud se vytvoří cosi jako překladiště, pak stačí, když po úklidové akci odveze odpadky jeden větší vůz.

„Kdokoli bude chtít, bude moci rozměrnější předměty dovážet přímo do nového areálu, kde bude přímo vyčleněný prostor,“ doplnil Oraný.