„Podobu návrhu budeme projednávat toto pondělí na setkání našich zastupitelů a angažovaných příznivců,“ uvedl Jiří Šolc. „Nechceme nic uspěchat, abychom se nedopustili formálních chyb,“ vysvětlil petiměsíční prodlevu zastupitel za SOS pro Liberec.

Stěžejními body jejich námitek je nerovné ocenění obyčejných lidí, kteří ve výborech či komisích města dobrovolně pracují, a zastupitelů. Zatímco jedni jsou odměňováni nižším paušálem a podle skutečné docházky, u zastupitelů není jejich přítomnost či nepřítomnost nijak zohledňována.

„Je to důsledek dvojí koncepce dané platným právem,“ vysvětlil rozdílný přístup tajemník magistrátu Marek Řeháček. Podle jeho slov je celý případ zbytečně zpolitizovaný. „Je třeba vědět, že rozlišuje již sama legislativa,“ připomněl.

V současnosti přichází v úvahu tři varianty, jak obě položky zákonně vyrovnat. „Naše představa byla dorovnat odměny občanů na současnou úroveň zastupitelů,“ uvedl Jiří Šolc. Nechce se vzdát ani představy zakomponovat do změn hodnocení docházky. „Zákon o obcích ovšem mluví o paušálních odměnách. Toto opatření by mohlo být neprůchodné,“ konstatoval zastupitel.

Podle propočtů města by takové ohodnocení stálo městský rozpočet ročně přes sedm milionů korun.

Další možností je vyrovnat odměny na střední hranici pro zastupitele i občany, nebo radikálně snížit odměny zastupitelům na současnou úroveň občanů.