„S oplocenkou počítáme. Jsme ale ochotni s myslivci jednat o jejích variantách – jestli postavíme tři menší nebo jednu větší,“ uvedl Jan Korytář ze Spolku přátel přírody. Právě oplocení 150 tisíců sazenic jedlí a dalších dřevin vzbudilo vlnu odporu českodubského stavebního úřadu a myslivců.

Druhý les žádná podobná opatření nevyžaduje. „Vzrostlé stromy chceme využít k sběru semen, ze kterých vypěstujeme další sazenice pro rozvoj přirozeného lesa,“ sdělil Jan Korytář.

„Základní myšlenkou nového pralesa je pomoci přírodě, zbytek musí zařídit sama,“ připomněl Korytář.

Bojkot je umělý

Že je kampaň proti oplocence přehnaná, se shodují odborníci z řad ochranářů přírody i nezainteresovaných úřadů.

„Cokoli slouží na lesních pozemcích k lesnímu hospodářství, je vyňato ze stavebního zákona. Patří sem krmelce i oplocenky,“ oponuje výkladu myslivců Libor Jakoubek ze stavebního odboru jablonecké radnice.

„Jedná se o běžnou ochranu malých porostů. Například na Čihadlech je podobná, o rozloze 8 hektarů. Na Černé hoře dosahovala dokonce 23 hektarů, a nikomu nevadila,“ řekl Jiří Hušek z CHKO Jizerské hory.

V současnosti se ještědský prales rozkládá na sedmi hektarech, z čehož oplocenka uzavírá pět a půl hektaru. Spolek přátel přírody by rád ve výkupech v této lokalitě pokračoval. K tomu připravuje novou veřejnou sbírku.