Značkou Klasa se mohly po uplynulých pět let pyšnit pouze potraviny vyrobené v tuzemsku, převážně z domácích surovin. To se ale od počátku května změnilo.

Podle Evropské komise se už nesmí zdůrazňovat u těchto potravin jejich původ. Jinými slovy, značku Klasa mohou nyní získat i zahraniční výrobky.

„Musíme se přizpůsobit unijním pravidlům, která platí pro všechny členské státy. Jinak bychom se vystavovali postihu,“ upozornil Vilém Frček z tiskového oddělení Státního zemědělského intervenčního fondu, jenž Klasu spravuje.

Českým výrobcům se ale postup Evropské unie nelíbí. „Původní snaha zviditelnit ryze české potraviny na domácím trhu se tímto krokem zcela vytratila. Spíše se začíná více projevovat politika Bruselu, protlačovat na český trh více zahraničních potravin,“ kritizuje změnu Bohumil Perner, spolumajitel společnosti Mlýn Perner Svijany.

Společnost se může značkou Klasa pochlubit jako jedna z mála v Libereckém kraji. Ocenění získala v roce 2005 za hladkou pšeničnou mouku. I díky tomu se společnost dostala v rámci České republiky více do povědomí.

Změnil se už i slogan, který léta propagoval značku Klasa. Heslo „to nejlepší z naší země“ vystřídá „to nejlepší pro naše nejbližší“.

Lidé dnes mohou nalézt logo kvalitního výrobku s českým původem na téměř 1 400 obalech od sýrů, salámů, nápojů, zavařenin, pečiva, piškot, produktů v prášku, jogurtů a dalších druzích potravin.

Podle Viléma Frčka ze Státního zemědělského intervenčního fondu si dnes již spotřebitelé skutečně uvědomují, že na kvalitě a složení výrobku záleží.

Svůj hlavní úkol tak značka Klasa splnila na sto procent. „Tento úspěch nám mohou některé jiné nově přistoupivší země jen závidět,“ dodal Vilém Frček s tím, že v tuto chvíli probíhají intenzivní práce na stanovení finální podoby pravidel pro získání značky Klasa.

„Chceme vyhovět pravidlům Evropské unie a zároveň dále posílit značku Klasa v očích spotřebitelů jako symbol trvalé a zaručené kvality,“ uvedlVilém Frček.

Liberecký kraj má pro podporu domácích výrobců a zemědělců vlastní iniciativu. Každoročně organizuje soutěž, jejímž cílem je ocenit nejlepší potravinářské výrobky v regionu. Zahraniční výrobky do soutěže nepouští.

Kraj chce sjednotit podmínky a organizovat soutěže ve všech krajích v České republice. „Tam pravomoc Bruselu nesahá a při sjednocení pravidel bude duch soutěže zachován,“ poznamenal náměstek hejtmana Libereckého kraje pro zemědělství a rozvoj venkova Radim Zika.