Na pozemek, který je pro ni existenčně důležitý, podle města Olga Křepelová nemá nárok. Soused nabídl víc. Město neslyší ani na to, že by žena zaplatila cenu přislíbenou výhercem výběrového řízení.„Bez přístupu bude můj pozemek bezcenný. Nemohu na něm stavět a ani celkově rekonstruovat svůj dům,“ uvedla Olga Křepelová, která se snaží odkoupit kus pozemku, dělící její vlastnictví od komunikace. Louka je v majetku města a to oslovilo všechny tři sousedy.

Že je loučka na Františkově dlouhodobě v pronájmu Olgy Křepelové, a že bez ní její pozemek ztratí jakoukoli hodnotu, nikdo z úředníků nezohlednil. „Přitom město má ze zákona za povinnost případným škodám předcházet,“ připomněla Křepelová.Město se brání. „Výběrové řízení bylo standardní. Vyhrála vyšší nabízená částka,“ tvrdí Josef Mazač z oddělení privatizace majetku. Podle úřadu měli všichni tři sousedé na pozemek stejné právo. Zastupitelé prodeji prozatím zabránili. Pozemek je ale k privatizaci určen i nadále.

Město prodejem pozemku sousedovi znehodnocuje parcelu, ke které nebude mít majitelka přístup. O koupi více jak pěti set metrů čtvereční usiluje Olga Křepelová již léta. Bezvýsledně. Město jí nabízí vytvoření věcného břemene. Ačkoli úřad tvrdí, že zakreslil cestu širokou tři metry, skutečnost je jiná.

„Takzvané věcné břemeno prochází hydrantem, stromem a elektrickým sloupem,“ popsala postup úředníků Olga Křepelová. Již odhadem je zcela zřejmé, že šíře neodpovídá a ve skutečnosti nepřesahuje metr. „K domu pak nemůžou projet záchranáři ani hasiči,“ upozornila Křepelová. Věcné břemeno podle ní stejně problém pozemků neřeší.

Stane se rukojmím

„Abych dostala stavební povolení, musím prokázat přístup,“ tvrdila majitelka odříznutého pozemku. Potvrzuje to také stavební úřad v Jablonci nad Nisou. „Pokud se jedná o novostavbu, musí stavebník zabezpečit přístup,“ konstatoval Libor Jakoubek, ředitel příslušného odboru z jablonecké radnice.

Město sice pozemek prodává nejvyšší nabídce, paradoxně však výherce výběrového řízení navrhl majitelce obklíčené nemovitosti vlastní obchod.
„Buď by jezdila po mém nebo by si tu část kolem plotu odkoupila,“ řekl Günter Löffler. Olga Křepelová ale nesouhlasí. „Město tak dává jednoho občana všanc druhému. Zdá se mi to nespravedlivé,“ uvedla Křepelová.

Je to celé podvod, tvrdí majitelka

Potíže s pozemky trvají již několik let. Do další roviny se posunuly v roce 2003, kdy město prodalo část parcely,
o kterou se v současnosti spor vede, GünteruLöfflerovi.

„O tom, že město část pozemku prodalo, jsem se dozvěděla až v roce 2006. Do té doby jsem městu pravidelně platila nájem za parcelu, kterou již nevlastnilo,“ líčila události Křepelová.

Pro celý případ má vlastní vysvětlení. „Nejde o pozemek, který město prodává, ale o můj vlastní,“ sdělila.

Soused trvá na vlastním odkupu

„Na výsledku výběrového řízení trvám. Má výhra by se měla respektovat a město by mi mělo pozemek odprodat,“ konstatoval výherce výběrového řízení Günter Löffler. Proti rozhodnutí zastupitelů se chce odvolat. Podle něj by měl pozemek přirozeně patřit k jeho majetku.

„Dále pak abych měl přístup ke spodní části domu,“ uvedl Löffler. To se netýká současného stavu, ale budoucí přístavby.
Město může ve výjimečném případě od prodeje pozemku ustoupit. „Pokud se obě strany nedohodnou, může rada rozhodnout o zrušení výběrového řízení,“ uvedl Josef Mazač. Prodej pozemku by se tím ukončil a parcela by zůstala v pronájmu Olgy Křepelové. Problémy s přístupem k jejímu domu by se mohly znovu opakovat, pokud by město pozemek chtělo opět prodat třetí osobě.