„Zkouškami prošlo úspěšně 29 ze 30 účastníků kurzu,“ sdělila koordinátorka kurzu Zdenka Samšiňáková z Centra vzdělanosti Libereckého kraje. Ta kurz pravidelně organizuje ve spolupráci s libereckými zdravotními školami, Krajskou nemocnicí v Liberci a Městskou nemocnicí v Jablonci nad Nisou.

Účastníci se také zdokonalovali v komunikaci, poskytování první pomoci, péči o prostředí a týmové práci.

Úroveň znalostí třiceti účastníků posuzovala pětičlenná komise, kterou jmenovalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Úspěšní absolventi od něj obdrželi osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem.

Náklady na kurz, v rámci kterého zasedali třikrát týdně do školních lavic, hradily účastníkům úřady práce v Liberci, Jablonci a Semilech, nebo jejich zaměstnavatelé, tedy nemocnice.