„Pro nevidomé a slabozraké spoluobčany je pak v tomto informačním systému zabudován prvek možnosti akustického hlášení,“ upřesnila mluvčí. Hlášení si nevidomí aktivují sami pomocí osobního radiového vysílače, který existuje buď jako samostatný přístroj nebo je zabudován přímo v slepecké holi.

Organizace věnující se nevidomým a slabozrakým tento vstřícný krok vítají. „Je to pomoc hlavně pro ty, kteří chtějí cestovat samostatně,“ potvrdila Jitka Fajmonová, vedoucí liberecké pobočky Tyfloservisu. Práce organizace, která zajišťuje poradenské služby zrakově postiženým, přesahuje často hranice okresu. Podle vedoucí libereckého Tyfloservisu patří zavedení hlasové služby na nádraží k současnému trendu rozvoje služeb pro tělesně postižené, který se postupně projevuje i v Liberci.

Vedle tělesně postižených chápou informační systém jako přínos také zdraví pasažéři.

„Je to určitě pohodlnější. Člověk nemusí hledat na té číselné tabuli,“ konstatoval cestující Michal Řehák. „Tabule jsou dobré, chtělo by to ale pokračovat v další modernizaci nádraží,“ upozornil další z cestujících Kamil Houšťka. V současnosti o odjezdech informují velkoplošné panely poblíž nástupiště 5 a další přímo u vstupu do areálu z třídy 1. máje.