„Silnice nesplňuje parametry rychlostní komunikace v mnoha případech,“ uvedl hlavní stavbyvedoucí Ladislav Lorenc ze Staveb silnic a železnic, které jsou zhotovitelem stavby.


Řidiči budoucí změny přivítají. „Už bylo načase. Myslím, že to přispěje k větší bezpečnosti,“ řekl Deníku jeden z řidičů, Josef Nečas.


Důležitou částí oprav je snaha eliminovat negativní vlivy hluku na okolí. Proto se v průběhu několika měsíců vybuduje téměř 2,5 kilometru protihlukových zdí.


Parametry rychlostní komunikace nesplňují ani zastávky autobusů. Ty se ruší. Řešením bude otočka autobusů mimo komunikaci. Nedostatečně široké jsou připojovací a odpojovací pruhy. „Proto je nutné rozšířit nejen silnici, ale taky most u Jeřmanic,“ dodal Ladislav Lorenc.


Další věcí v rámci celého projektu bude stavba nového přemostění. Stávající lávka pro pěší se zbourá.


Řidiči projíždějící úsekem musí dbát zvýšené opatrnosti. Rychlost jízdy je zde omezená a po dobu výstavby, která bude pravděpodobně ukončena v říjnu, budou její součástí značná dopravní omezení.


V místě zrovna probíhající stavební činnosti se doprava vždy omezí, ať už svislým dopravním značením nebo světelnou signalizací. V současnosti je provoz po obou stranách omezen pouze do jednoho jízdního pruhu. Krátká uzavírka úseku čeká na řidiče až v říjnu, kdy se zde položí nový asfaltový povrch.


Celý projekt se financuje z prostředků státního fondu dopravní infrastruktury.